zadanie nr 8

8. Doposażenie placu zabaw w Kończewie przy ul.Kolejowej.


Lokalizacja

Kończewo, ul.Kolejowa
( w stronę Słonowic)

Opis zadania

Doposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci w wieku przedszkolnym.
-wykonanie ścieżki z kruszywa zgodnie z istniejącym projektem
-bujaki x 2
-kosze x 2
-zestaw zabawowy
-urządzenia siłowni zewnętrznej
-ławki x 2
- tablica informacyjna.

Uzasadnienie

Szkoła Podstawowa w Kończewie jako jedyna w gminie nie ma własnego placu zabaw. Plac zabaw przy ul.Kolejowej jest bardzo ubogi i nieoświetlony. Kosze na śmieci są zawsze przepełnione dlatego śmieci często leżą koło koszy. Trawa nie jest regularnie koszona przez co nie widać czy leży w niej np.szkło.
Maluchy z przedszkola i dzieci ze wsi nie mają bezpiecznego miejsca do zabawy a miejsce jest bardzo korzystne, ponieważ w ciągu dnia jest tam cień . Obecnie niektóre urządzenia wymagają remontu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1nawierzchnia z kruszywa20 000 zł
2zestaw zabawowy 25 000 zł
3urządzenia siłowni zewnętrznej 37 500 zł
4tablica informacyjna1 500 zł
5ławki x21 000 zł
6kosze x21 000 zł
7bujaki x24 000 zł
Łącznie: 90 000 zł