zadanie nr 5

5. PARK DĘBOWY - WIDZINO


Lokalizacja

Widzino działka nr 205/5

Opis zadania

Uporządkowanie terenu parku - usunięcie zbędnych krzewów, zarośli i uschniętych (martwych) konarów drzew. Wykonanie ścieżek z tłucznia (grysu) wraz z betonowymi obrzeżami, montaż 8 ławek oraz 2 ławki wraz ze stołami i zadaszeniem.

Uzasadnienie

Celem projektu jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w parku dębowym, który od wielu lat jest nieużytkowany. Posiada on fatalne walory estetyczne i wizualne oraz wygląda bardzo nieatrakcyjne. To unikalne miejsce  służyłoby mieszkańcom jako miejsce do spacerów i relaksu na łonie natury a także mogłoby być miejscem spotkań integracyjnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Uporządkowanie terenu 20 000 zł
2Wykonanie sieżek 350 mb (525 m2)56 000 zł
3Zakup ławek z bali + stół + zadaszenie14 000 zł
Łącznie: 90 000 zł