zadanie nr 1

1. Budowa chodnika w miejscowości Komorczyn


Lokalizacja

działka nr 163 Sołectwo Komorczyn

Opis zadania

Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Komorczyn wraz z przebudową wjazdów w ciągu drogi gminnej. Budowa chodnika planowana jest od budynku nr 28 do 21 - 330 mb.

Uzasadnienie

Aktualnie na terenie całej miejscowości brakuje chodnika Dlatego wszyscy mieszkańcy poruszający się pieszo po miejscowości używają do tego celu jezdni.Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku dzieci poruszających się na przestanek autobusowy . Realizacja ww. zadania o charakterze infrastrukturalnym w zdecydowany sposób poprawi bezpieczeństwo wszystkich pieszych poruszających się po miejscowości.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej12 000 zł
2Budowa chodnika78 000 zł
Łącznie: 90 000 zł