zadanie nr 6

6. Budowa bioska wielofunkcyjnego w Słonowicach


Lokalizacja

Sołectwo Słonowiczki - Dobrzęcino

Opis zadania

Roboty przygotowawcze i ziemne pod budowę boiska o nawierzchni sztucznej do następujących boisk:
- piłki ręcznej, nożnej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego.

Uzasadnienie

Budowa boiska wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Słonowicach oraz mieszkańców okolicznych miejscowości przyczynią się do rozwoju i zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez rozwój ich zainteresowań uzdolnień oraz uczestnictwa w rożnych formach rozwoju fizycznego.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Aktualizacj aprojektu "budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw" wraz z infrastrukturą towarzuszacą Projekt z roku 2011 wrzesień5 000 zł
2Prace budowlane85 000 zł
Łącznie: 90 000 zł