zadanie nr 4

4. „ Festyn Sportowo-Rekreacyjny dla mieszkańców Sierakowa i Kończewa”


Lokalizacja

boisko Sierakowo

Opis zadania

Realizacja projektu ma na celu poprawę jakości życia społeczności lokalnej dwóch sąsiadujących ze sobą wsi Sierakowa i Kończewa, zaspokojenie potrzeby sportowo-kulturalnej mieszkańców.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców pragniemy wypełniać bezczynnie spędzony czas na wsi. Część dzieci biorąca udział w festynie pochodzi z rodzin patologicznych.
Czas wakacji to często okres , w którym najmłodsi mieszkańcy nie mają możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, brak rozrywki powoduje zaburzenia patologiczne.
W dobie komputerów i internetu, chcemy aby młodzi ludzie coraz częściej wychodzili z domu. Pragniemy wypełnić twórczo, aktywnie promując zdrowy styl życia i  kulturę osobistą.
Dlatego głównym programem będą konkurencje sportowe przeplatane wspólnym grillowaniem , degustacja ciast przyniesionych przez mieszkańców, wspólna zabawa przy muzyce między konkurencjami biesiada przy gorącym bigosie.

Uzasadnienie

Główne cele zadania to:
- Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu z rodzinną i znajomymi
- Kształtowanie nawyku spędzania aktywnie czasu wolnego
- Integrowanie mieszkańców Sierakowa i Kończewa
- Popularyzowanie rekreacyjnych form ruchowych
- Zachęcanie do zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej i intelektualnej
- Wdrażanie zasady "fair play" w rywalizacji sportowej
- Kształtowanie postawy współdziałania zespołowego współodpowiedzialności
- Rozwijanie zainteresowań, umiejętności i uzdolnień
- zapewnienie atmosfery akceptacji, życzliwości i pełnego szacunku dla wszystkich uczestników imprezy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1oganizacja festynu, nagłośnienie, zakup nagród w konkursach i zabawach3 000 zł
2zakup produktów spożywczych2 000 zł
Łącznie: 5 000 zł