zadanie nr 12

12. Wszystkie dzieci nasze są Kwakowo


Lokalizacja

Na terenie Sołectwa Kwakowo ; boisko"Orlik w Kwakowie,sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Kwakowie im.Polskich Olimpijczyków, plac zabaw w Kwakowie,teren rekreacyjno-sportowy w Kwakowie

Opis zadania

W ramach tego zadania zostaną zorganizowane trzy spotkania integracyjne dla dzieci młodzieży i ich rodziców tj. Dzień Dziecka, bal Mikołajkowy, jednodniowy biwak przy ognisku. Będą realizowane od maja do grudnia 2020 r. Dwa pierwsze spotkania odbędą się przy udziale animatora, który zintegruje mocno zróżnicowaną grupę wiekowo poprzez gry, zabawy i konkursy w których wezmą również udział dorośli. Żeby uatrakcyjnić te imprezy zakupimy dwa urządzenia: maszynę do robienia popcornu oraz do robienia waty cukrowej /zakup w maju - ceny sprawdzone na stronach internetowych. Oba te urządzenia wykorzystywane będą przy organizowaniu innych spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa np. festynów. Jednodniowy biwak zostanie zorganizowany przy pomocy dorosłych mieszkańców Kwakowa oraz rady sołeckiej.Przygotowane zostaną materiały reklamowe ,  promocyjne oraz karty zgłoszeniowe dla uczestników tych wydarzeń ,zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych Dorośli razem ze swoimi pociechami będą mogli spędzić wolny czas pod namiotem przy ognisku na terenie rekreacyjno- sportowym w Kwakowie. Zorganizowanie tych spotkań uatrakcyjni planowaną ofertę istniejących imprez oraz ją poszerzy. Mamy na celu integrację społeczną, zagospodarowanie czasu wolnego otwarcie człowieka na człowieka, zniwelowanie pokutujących poglądów i postaw z czasów państwowych gospodarstw rolnych, ograniczenie postaw roszczeniowych. Mieszkańcy sołectwa pochodzą z różnych stron Polski brakuje im wypracowanych wspólnych korzeni tego co by łączyło ich w jeden organizm i zmuszało do wspólnego działania.
1.Zakup urządzeń do obsługi spotkań integracyjnych.
2. Wynajęcie animatora do prowadzenia spotkań
3.Przygotowanie materiałów reklamowych oraz związanych z rekrutacją- karty uczestnictwa w spotkaniach
4.Organizacja Dnia Dziecka
5.Organizacja biwaku
6.Organizacja balu Mikołajkowego

Uzasadnienie

W dobie internetu i cyfryzacji wszyscy bez względu na wiek zamykają się w sobie odsuwają się od siebie. Rodzice nie maja czasu dla dzieci ,dzieci dla rodziców.Na to nakładają się zaszłości z minionego systemu,kuleje komunikacja między ludźmi co negatywnie wpływa na młode pokolenie, które rozpoczyna życie Dlatego zorganizowanie tych spotkań widzę za celowe. Wspólnie spędzony czas zmieni ich postawę wobec drugiego człowieka.Te integracyjne wpłyną na  zmianę  postawy obywatelskiej a także pokażą alternatywę innego sposobu na życię. Rekrutacja uczestników po przez : plakaty,stronę internetową sołectwa Kwakowo.pl, bazę sms ktora posiadamy,Kurier Solecki-gazeta lokalna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1animator spotkan2 400 zł
2maszyna do robienia popcornu ceny sprawdzone w internecie 1 500 zł
3maszyna do robienia waty cukrowej400 zł
4artykuły spożywcze700 zł
5-
Łącznie: 5 000 zł