zadanie nr 13

13. Z kajakiem za pan brat w Kwakowie


Lokalizacja

Miejsce realizacji zadania to:rzeka Słupia na odcinku od Gałęzni  Małej do Łosina

Opis zadania

Realizacja zadania od maja do końca września 2020r w tym czasie chcemy zorganizować dwa spływy kajakowe rzeką Słupią. Jeden spływ kajakowy z Krzyni do Łosina drugi  z Gałęźni Małej do Lubunia dla mieszkańców Sołectwa Kwakowo i Gminy Kobylnica. Pochodzą z różnych stron Polski , zagubieni w świecie wyścigu szczurów , roszczeniowi,nie zintegrowani pokoleniowo,bez poczucia więzi z miejscem zamieszkania.W związku z powyższym w spływach będą mogły brać udział całe rodziny i sąsiedzi.Zostanie przygotowany regulamin uczestnictwa w projekcie Ze względu na to że nie posiadamy własnych kajaków zostaną one wynajęte od firmy wynajmującej taki sprzęt , która też zabezpieczy spływy po przez swoich instruktorów i obsługę medyczną.  Jeden z tych spływów będzie dwu dniowy . Jeżeli czynniki zewnętrzne /duże opady deszczu/ nie pozwolą  na zorganizowanie spływu na planowanej trasie  to zmienimy trasę,żeby nie narażać na niebezpieczeństwo uczestników spływu  . Uczestnicy projektu otrzymają ciepły posiłek w trakcie dwudniowego spływu.Po za tym chcemy po przez realizację tego zadania   promować sporty wodne oraz i ich dostępność dla przeciętnie majętnego  mieszkańca .Czynne spędzanie czasu wolnego  na wodzie to nowy sposób na integrację z rodziną i sąsiadami - integracja pokoleń .Zaszczepienie zamiłowania do wodnej turystyki i poznawania w ten sposób własnej gmin. Poszerzymy ofertę letniego wypoczynku dla całych rodzin. Są to cele miękkie trudno mierzalne,których afekty widać dopiero po upływie wielu lat przy zastosowaniu powtarzalności tych zadań. nowe pokolenie  
żeby zrealizować opisane wyżej zadania należy podjąć następujące działania
1. Przygotować dokumentację potrzebną do rekrutacji uczestników projektu -  regulamin,karty uczestnika,oświadczenie o odpowiedzialności dla osób niepełnoletnich,przygotowanie trasy spływu,ubezpieczenie
2.Przygotowanie plakatów , zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej sołectwa i gminy,  a także w lokalnej gazecie -Kurier Sołecki, wysłanie informacji za pomocą sms z posiadanej bazy.
3.Podpisać umowy z firmą wypożyczająca kajaki i zabezpieczająca spływy kajakowe
4.Zakup wyżywienie dla uczestników projektu.

Uzasadnienie

Brakuje integracji, mieszkańcy pochodzą z różnych stron Polski,roszczeniowi,brak zainteresowania czynnym wypoczynkiem - sportem wodnym  mało dostępnym ze względu na koszty sprzętu.Realizacja zadań z projektu zmieni podejście mieszkańców do nowej formy aktywnego wypoczynku w której będą  mogli wziąć udział  razem z rodzinami i sąsiadami.Zagospodarowany zostanie czas wolny w sposób prawidłowo oddziałujący na organizm ludzki.Powstaną więzi umożliwiające w późniejszym okresie działania na rzecz własnego środowiska - integracja pokoleniowa .Woda nauczy odpowiedzialności za drugiego człowieka i właściwego podejścia do zagrożeń związanych z wodą.Zyskają nowych przyjaciół. Pomału zacznie zmieniać się społeczeństwo z roszczeniowego na zintegrowane i gotowe na dawanie a nie tylko branie.W dwóch spływach weźmie udział około 80 osób.
Rekrutacja uczestników projektu po przez:plakaty,stronę internetową Sołectwa Kwakowo - kwakowo.pl, stronę internetową gminy ,bazę sms ,gazetę lokalną- Kurier Sołecki

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wypożyczenie kajaków od firmy wynajmującej kajaki łącznie z obsługą spływu4 000 zł
2Wyżywienie uczestników spływu kajakowego1 000 zł
Łącznie: 5 000 zł