zadanie nr 3

3. Poznaj swojego sąsiada - piknik rodzinny w Lubuniu


Lokalizacja

Plac zabaw w Lubuniu

Opis zadania

Wspólna zabawy, gry i konkurencje sportowe, pokazy
Nagrody, poczęstunek i oprawa muzyczna

Uzasadnienie

Wspólny piknik rodzinny pozwoli na lepsze poznanie się sąsiadów i wspólną integrację, poprawi współpracę mieszkańców z organami sołectwa co pozwoli w przyszłości realizować wspólne projekty.
Przewidywana liczba uczestników około 60 osób.
Sposób rekrutacji - rozwieszenie plakatów oraz rozesłanie wiadomości SMS-em i e-mail.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Oprawa muzyczna1 500 zł
2Nagrody1 500 zł
3Poczęstunek2 000 zł
Łącznie: 5 000 zł