zadanie nr 6

6. Zabawa andrzejkowa mieszkańców Runowa Sławieńskiego


Lokalizacja

Świetlica Wiejska w Reblinie

Opis zadania

W ramach zadania ma zostać zorganizowana zabawa andrzejkowa w świetlicy wiejskiej w Reblinie z myślą o wszystkich grupach wiekowych (dzieci, młodzież oraz dorośli) Powyższe przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości życia społeczności lokalnej Runowa, a także zaspokojenie potrzeby kulturalnej. Wychodząc na przeciw potrzebą mieszkańców chcemy wypełnić bezczynnie spędzany czas na wsi w dobie komputera i internetu. Dlatego pragniemy wypełnić pozytywnie każdą bezczynnie spędzoną chwilę czasu poprzez promowania wspólnej integracji wiejskiej oraz podnoszenie kultury osobistej.

Uzasadnienie

Zorganizowanie zabawy andrzejkowej w Świetlicy Wiejskiej w Reblinie ma na celu integrację mieszkańców Runowa oraz ma zachęcić do wspólnego działania poprzez aktywną i wzajemną współpracę. Wspólna zabawa taneczna skierowana jest do grupy użytkowników w rożnym wieku poprzez kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, wśród dzieci, młodzieży a także osób starszych. Integracja wpłynie w dużym stopniu na rozwój kulturalny mieszkańców oraz bliższe poznanie społeczności lokalnej. Dla uczestników zabawy zostanie przygotowanych wiele atrakcji w postaci rożnych konkursów.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Prowadzący imprezę taneczną2 000 zł
2Poczęstunek i dekoracja sali3 000 zł
Łącznie: 5 000 zł