zadanie nr 4

4. Miejsce spotkań - budowa altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Runowie Sławieńskim


Lokalizacja

Działka nr 26/12  własność Gminy Kobylnica

Opis zadania

Zakres wykonanych zadań:
- sporządzanie dokumentacji architektonicznej (projekt)
- zadaszona altana biesiadna z kompletem ław i stołów
- stojak na rowery 2 sztuki
- tablica informacyjna
- kosze na śmieci 2 sztuki
- oświetlenie 4 sztuki
- nasadzenie zieleni
- roboty ziemne z utwardzeniem terenu.

Uzasadnienie

Budowa altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu ma umożliwić dostęp do infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej. Celem tego zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców Runowa, co pozytywnie wpłynie na wzrost znaczenia wsi poprzez rozwój kulturalny, edukacji, sportu i rekreacji. Zadanie skierowane jest do grup użytkowników w różnym wieku (dzieci, młodzieży, i dorośli) z myślą o dbanie o zdrowy i aktywny tryb życia. Realizacji powyższego zadania ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w aktywne spędzenie czasu wolnego oraz rozwojowi społecznemu tworząc wspólne miejsce spotkań. Miejscowość Runowo Sławieńskie zostanie wzbogacona o miejsce spotkań o wysokich walorach atrakcyjnej i estetycznej.    

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Dokumentacja architektoniczna (projekt)10 000 zł
2Altana z kompletem ław i stołów14 000 zł
3Mała architektura3 000 zł
4Nasadzenie drzew i krzewów8 000 zł
5Montaż oświetlenia placu18 000 zł
6Utwardzenie i niwelacja terenu 37 000 zł
Łącznie: 90 000 zł