zadanie nr 7

7. Strefa rekreacyjno-sportowa przy Świetlicy Wiejskiej w Reblinie.


Lokalizacja

Sołectwo Reblino teren przy Świetlicy Wiejskiej oznaczony jako działka nr 80/46,80/47 ul. Długa 16c Woj. Pomorskie, powiat słupski, gm. Kobylnica.

Opis zadania

Planowana budowa strefy rekreacyjno-sportowej przy Świetlicy Wiejskiej w Reblinie o powierzchni 22x45m (ok. 1000 m2)
Projekt przewiduje boisko do gry w piłkę nożną z nawierzchnią trawiastą wyposażone w:
- bramki piłkarskie z siatki 2 szt.
- słupki do siatkówki lub tenisa ziemnego montowanie w tulejach w ziemi z siatką 2 szt.
- piłkochwyty z siatką lekką
- ławki z oparciem 4 szt.
- stół do ping-ponga zewnętrzny betonowy

Uzasadnienie

Strefa rekreacyjno-sportowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego spędzania czasu, rozwijanie pasji sportowych. Stworzy możliwość przeprowadzenia wszelkiego rodzaju imprez sportowych turniejów. Przyczyni się do utworzenia w centrum wsi miejsca integrującego społeczność lokalną.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Aktualizacja projektu, wprowadzenie poprawek2 000 zł
2Nawierzchnia trawiasta boiska15 000 zł
3Bramki piłkarskie z siatką14 000 zł
4Słupki do siatkówki oraz tenisa ziemnego montowane w tulejach w ziemi z siatką7 500 zł
5Piłkochwyty z siatką lekką wys. 5m 150 zł/ mb14 000 zł
6Ławki z oparciem 4 szt3 200 zł
7Stół do ping-ponga zewnętrzny11 000 zł
Łącznie: 66 700 zł