zadanie nr 20

20. Cykl imprez czytelniczo-plastycznych w Kobylnicy pn.,, Wychowanie przez czytanie"


Lokalizacja

Teren SP w Kobylnicy ul. Główna 63

Opis zadania

Realizacja zadania pn.:" Wychowanie przez czytanie" obejmuje cykl imprez czytelniczych, podczas których uczestnicy odkrywać będą ważne dla młodego człowieka mądrości życiowe, zasady wychowania, tajemnice pokojowego współistnienia w świecie. Celem głównym będzie ponadto utrwalenie proekologicznych, sozologii praz formowanie istotnych elementów tożsamość człowieka poznającego świat świadomie. Każde spotkanie bazować będzie na lekturze, która jest nośnikiem wyżej wymienionych wartości. Odkryta wiedza będzie utrwalana poprzez zabawy, tworzenie gier planszowych z motywami przewodnimi danego spotkania.

Uzasadnienie

Wychowanie to proces, na który oddziaływać powinno wiele instytucji i to w sposób nieustanny. Czytanie i samodzielne odkrywanie przez modnego człowieka ważnych, uniwersalnych zasad pozwoli pokojowo współistnieć w świecie, pozwoli na nabywanie prawidłowych nawyków-rozumienie mechanizmów funkcjonowania świata i człowieka jako integralnej części przyrody.Pozwoli odkryć czytanie i zabawę z ksiażką jako ciekawą i twórczą formę spędzenia czasu. Do zabawy z książką i odkrywanie (w inny atrakcyjny sposób) zasad funkcjonowania w społeczeństwie zapraszam uczniów kl. 1-3 SP w Kobylnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Ksiązki-lektury do zajęć4 700 zł
2Materiały plastyczne200 zł
3Nagrody100 zł
Łącznie: 5 000 zł