zadanie nr 7

7. Festyn rodzinny integracja lokalnej społeczności w Płaszewie


Lokalizacja

Sołectwo Płaszewo

Opis zadania

Celem naszego zadania jest zorganizowanie festynu i zakup składanych ławek i stołów na potrzeby sołectwa Płaszewo.

Uzasadnienie

Zakupi stołów umożliwi nam wykorzystanie tego sprzętu na rożnego rodzaju spotkań integracyjnych, festynów. Obecnie jesteśmy zmuszeni do korzystania z pomocy Gminy z jeżeli będziemy mieli sołeckie ławki i stoły jest większa możliwość na częstszą integracje z mieszkańcami,

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1organizacja festynu oraz zakup ławek i stołów składanych5 000 zł