zadanie nr 3

3. Rozbudowa istniejacego placu wypoczynku i rekreacji w Lubuniu


Lokalizacja

Sołectwo Lubuń - Plac Zabaw dz. nr 264

Opis zadania

Rozbudowa strefy fitness montaż urządzeń do ćwiczeń i zabawy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Uzasadnienie

Rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz montaż urządzeń do ćwiczeń przyczyni się do aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców oraz wypoczynku skorzystają wszyscy dzieci, młodzież i dorośli.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Urządzenia siłowni zewnętrznej (4 szt.)24 000 zł
2Stół do tenisa6 000 zł
3Zestaw zabawowy50 000 zł
4Rozdzielnia główna10 000 zł
Łącznie: 90 000 zł