zadanie nr 14

14. Warsztaty "Szycie łączy pokolenia w Bolesławicach"


Lokalizacja

Sołectwo Bolesławice Świetlica Wiejska

Opis zadania

W ramach zadnia zostaną przeprowadzone warsztaty krawieckie dla mieszkańców Bolesławic. W miesiącu lipcu 2020r. zostanie przeprowadzone 10spotkań po 3 godziny każde pod okiem doświadczonej krawcowej. Celem naszego projektu jest rozwój aktywności społecznej osób starszych i dzieci poprzez stworzenie i poprawę warunków umożliwiających aktywną integrację wewnątrz i międzypokoleniową oraz wykorzystanie i zagospodarowanie potencjałów i zasobów tkwiących w różnorodności pokoleń. Na zajęciach będziemy uczyli się obsługi maszyny do szycia, zdejmowania miary, tworzenia torby na zakupy , tulipanów, rękawic kuchennych, worka na plecy. Na każdym spotkaniu przewidziano słodki poczęstunek.Ukończone prace będą wyeksponowane na letnim festynie sołeckim. Każdy uczestnik dostanie pamiątkowy dyplom, ukończenia projektu "Szycie łączy pokolenia'. Planujemy, że po zakończeniu warsztatów, maszyny będą nadal używane na świetlicy do nowych, ciekawych projektów krawieckich i angażowały do rozwoju kolejnych mieszkańców.

Uzasadnienie

Wypełnienie czasu zajęcia manualnego to ogromny rozwój wyobrażani przestrzennej, która w starszym wieku wpływa na orientację w terenie i pracę w takich zawodach jak np. architekt, budowniczy. Rozwijanie pasji związanej z szyciem, projektowaniem i ogólnie pojętym samodzielnym tworzeniem wyrobów to także nauka cierpliwości. Ponadto w trakcie takich warsztatów uczestnicy uczą się pokory wobec pracy ręcznej; przed wykonaniem zadania muszą zastanowić się nad konsekwencjami poszczególnych etapów- błędów w szyciu nie da się poprawić za pomocą naciśnięcia klawiszy CTRL+Z. Ogłoszenie o zapisach na warsztaty będzie umieszczone na plakatach i tablicach informacyjnych w Bolesławicach, a także na stronie Facebook sołectwa. Planujemy, że w zajęciach weźmie udział 40 mieszkańców. Natomiast po zakończonych warsztatach z maszyn będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy.        

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Maszyna do szycia sztuk 32 250 zł
2Akcesoria krawieckie400 zł
3Materiał, tkaniny1 150 zł
4Kawa, herbata, słodki poczęstunek400 zł
5Szablony do wykroju350 zł
6Dyplomy50 zł
7Zamki, guziki400 zł
Łącznie: 5 000 zł