zadanie nr 11

11. Park przy ul. Bukowej i Widzińskiej w Kobylnicy


Lokalizacja

Kobylnica ul. Widzińska - ul. Bukowa

Opis zadania

Uporządkowanie terenu po byłym cmentarzu poprzez usunięcie suchych drzew, gałęzi. Wykonanie przycinki Zaprojektowanie i wytyczenie ciągów pieszych oraz wykonanie elementów małej architektury tablic inf. dotyczących tego miejsca i elementów służących do wypoczynku.

Uzasadnienie

Celem zadania będzie: zorganizowanie nieużytków, poprawa estetyki miejsca, będzie to miejsce spotkań sąsiadów tworzenie wspólnot sąsiedzkich promowanie aktywnego stylu życia. Dbanie o zdrowie kultury fizycznej mieszkańców. Zadanie służy przede wszystkim mieszkańcom z Kobylnicy północ oraz turystom poruszającym się na rowerach.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Uporzadkowani terenu 20 000 zł
2Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej10 000 zł
3elementy małej architektury20 000 zł
4tablica informacyjne5 000 zł
5wytyczenie ciągów pieszych35 000 zł
Łącznie: 90 000 zł